Podręczniki

Uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji MEN. Rodzice zakupują tylko podręcznik do religii.

Informacja o podręcznikach dla uczniów klas pierwszych, Harmonogram

Podręczniki dla klas drugich

Podręczniki dla klas trzecich

Nowy rok szkolny

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 01.09.2015 r. w następujących godzinach:
- godz.9.00 klasy II i III
- godz.10.00 klasy I

 a

Dni do dyspozycji dyrektora 2015/2016

Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym 2015/2016
Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245 z dn. 6.10.2010 r.) dyrektor Gimnazjum nr 2 w Rumi informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 02 listopada 2015 r.
  2. 04 stycznia 2016 r.
  3. 05 stycznia 2016 r.
  4. 18 kwietnia 2016 r. - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas 3
  5. 19 kwietnia 2016 r. - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas 3
  6. 20 kwietnia 2016 r. - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas 3
  7. 02 maja 2016 r.
  8. 27 maja 2016 r.

W tych dniach odbywać się będą w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z wyjątkiem dni, w których odbędzie się Egzamin gimnazjalny.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)